Austria-Travel_HU 600x200

Att vandra med stavar i Alperna

Vandring med stavar i Zillerdalen i Alperna © Austria Travel - Rusner

Här talar vi inte om stavgång på plan mark utan om vandring uppför och nerför bergssidor i Alperna. Ska man då använda sig av stavar eller ska man avstå? Vår uppfattning är att stavar används onödigt mycket vid alpvandringar och när det inte behövs. Stavar ska användas när man verkligen behöver dem. Men när man ser bilder av människor på alpvandringar eller läser om vilken utrustning man bör använda så kan man tro att man alltid ska använda stavar när man vandrar. Är det så? Eller är det så att det finns situationer där man till och med bör undvika att använda stavar?

Använd inte stavar i onödan

Använd inte stavar på plan mark eller på mark där du vet att du egentligen inte behöver dem. Ta hellre stavarna i handen och gå vidare till dess du behöver dem igen. Stavar kan också vara rent olämpliga på vissa underlag, till exempel när man går över partier med stora stenar eller klippor. Använd inte stavar där de riskerar att fastna och kan få dig ur balans eller till och med få dig att falla.

Mål: Hålla balansen och minska belastningen

När är det bra att använda stavar? Stavar är suveräna när det gäller att få hjälp att hålla balansen. I synnerhet gäller det i svåra partier, när man går nerför eller när man korsar branta snöfält. Stavar är också utmärkta för att minska belastningen på knän när man går nerför branta partier. Det kan vara oerhört ansträngande för benen och för knäna att gå hundratals höjdmeter nerför. Då är stavar nödvändiga för en bra avlastning. Ibland kan stavar också ge extra draghjälp uppför när man är trött i benen.

Minska beroendet av stavar

Vad kan man göra för att minska ”beroendet” av stavar? Gå, vandra och spring på skogsstigar och annan ojämn mark. Då vänjer du dig vid samma typ av underlag som du kommer att vandra på i Alperna. Sök även upp kuperad mark och gå gärna uppför och nerför på branta partier. Då tränar du upp din förmåga att gå på ojämn mark och bättrar på din förmåga att hålla balansen. Och givetvis är det så att ju bättre benmuskler du har och ju mindre (över) –vikt du har desto lättare rör du dig på sådana partier.

Vilka stavar är lämpliga?

  1. Vill du kunna fästa stavarna i ryggsäcken så köp teleskopstavar så att du kan få ner stavarna till hanterbar längd.
  2. Tänk på att du har tillräcklig längd på dina teleskopstavar. Du ska nämligen kunna förlänga dem när du går nerför.
  3. Vill du inte frysa om händerna? Köp då stavar med handtag som exempelvis är av kork eller annat material som inte kyler ner utan isolerar. Undvik rena plasthandtag.
  4. Ska du bara ha stavar för en vandringsvecka och sedan aldrig mer? Då kanske det inte är värt att köpa dyra. Du kanske till och med kan låna stavar?

Kommentarer