Austria-Travel_HU 600x200

Bästa tiden för vandring i Österrike och Alperna

Vandring på 3.000 meters höjd. På Berliner Höhenweg i Zillerdalen. © Austria Travel - Rusner

Vilken tid är bäst för vandring i Alperna?

Det är en mycket bra fråga. Och svaret är... Det beror på!

Vilken höjd ska du vandra på?

Om du vandrar på låg höjd, låt oss säga under eller omkring 1.000 meter, kan du vandra fint från början av april till slutet av oktober. Ibland kan du vandra året om på denna höjd. Så därför är säsongen för vandring lång i Österrike.

Ju högre upp du kommer i bergen desto större betydelse får eventuell nederbörd i form av regn eller snö. Om det har varit en snörik vinter kan snön ligga kvar mycket länge på hög höjd. Vanligen kan man räkna med att alla leder och stigar är snöfria från slutet av juni och början av juli.

Om du tänker vandra på höjder över 2.000 till 2.500 meter tidigt på säsongen så ska du alltid kolla upp snöläget innan du börjar din vandring.

Hur varmt eller kallt vill du ha det?

Även riktigt varma sommardagar kan det vara mycket angenämt och nästan svalt på hög höjd, över 2.500 meter. Men vandrar du i dalen kan det vara varmt och svettigt att vandra. Omvänt kan det vara minusgrader på hög höjd om det är kyligt. Men eftersom du rör på dig så brukar det inte vara något problem att hålla sig varm när det är kallt. Givetvis ska du ha bra kläder som håller dig både torr och varm.

Vandringar på lägre höjd fungerar i alla väder. Då hanterar man värmen genom att dricka mycket. Framför allt ska man börja vandringen tidigt på morgonen medan det fortfarande är svalt. Och man ska skydda sig från solen och värmen oavsett vilken höjd man befinner sig på.

Vandring på 500 meters höjd. På Soleweg "Saltvägen" till Hallstatt © hallstatt.net - Kraft

Ska vandringen helt säkert kunna genomföras?

Om vädret är dåligt kan det snöa mitt i sommaren så att det omöjligt att vandra på högre höjder. I värsta fall kan det ibland snöa runt 2.000 meters höjd. Då får man helt enkelt vända ner i dalen och hitta alternativa leder på lägre höjd.

Vill du vara helt säker på att kunna genomföra vandringen bör du välja en tur som inte kommer högre än maximalt 2.000-2.500 meter. Men det är ju synd om det betyder att du inte kan se vyer som på bilden längst upp på denna sida!

Hur långt vill du se?

I början av hösten, alltså september och oktober, är sikten bäst. Då är luften klar, du ser hur långt som helst och bergstopparna avtecknar sig fint mot horisonten. En upplevelse!

På sommaren, i synnerhet juli och augusti, är det visserligen varmare. Men ofta också disigare och därmed är sikten något sämre.

Hur ensam vill du vara?

Går du tidigt eller sent på säsongen, dvs före juli och efter augusti, är det oftast mycket lugnt i bergen. Undantagen är helgerna då populära leder fylls av människor. På lederna finns det visserligen alltid plats men det kan bli fullt i stugorna på nätterna. Vi rekommenderar därför att du reserverar plats i Hüttorna om du tänker övernatta.

En annan viktig faktor är givetvis var du vandrar. Somliga områden är mycket populära, andra är inte alls populära eller ligger avsides. Då kan du gå hela dagar utan att möta någon annan människa.

Kommentarer