Austria-Travel_HU 600x200

Hur svåra är våra vandringar?

Gradering av våra vandringar

Här ser du vårt sätt att beskriva våra olika typer av vandringsresor. Vår gradering anger:

  • Hur mycket tid som behövs för vandringen.
  • Hur mycket kondition som vandringen kräver.
  • Hur tekniskt krävande vandringen är.

Vår gradering är inte lämplig för svårare turer som glaciärturer, Klettersteig (=via ferrata), bergsklättring eller liknande. Däremot fungerar den väl för de vandringar som vi erbjuder. De är avsedda att vara ett hjälpmedel för dem som inte har stor erfarenhet av vandring i Alperna, inte ett heltäckande verkyg för alla typer av bergsturer.

Tänk på...

Tid
Här anges nettotiden, det vill säga tiden utan eventuella raster.

Höjdmeter
Man måste också beakta antalet höjdmetrar som man går upp eller ner. Att gå uppför kräver mer kondition men att gå nerför sliter mer på benen, i synnerhet knän. Därför kan det i vissa fall vara klokt att gå upp men ta liften ner. Går man i normaltempo bör man klara en stigning på cirka 300 höjdmeter per timme. En vältränad klarar mer.

Längd i kilometer
Detta mått är inte till så stor hjälp eftersom det inte tar hänsyn till underlag och höjdskillnader. Vid måttliga höjdskillnader beräkna 4 km per timme.

Lättast

  ♥♥ = Lättast
Tid < 4 timmar
Kondition

Måttlig ansträngning:

< 400 höjdmeter.

Teknik

Enkel terräng:

Banade stigar/vägar utan större hinder.

Medel

  ♥♥ = Medel  
Tid 5-6 timmar
Kondition

Medelsvår ansträngning:

400-800 höjdmeter.

Teknik

Medelsvår terräng:
Stigar med stenar, rötter eller liknande.

Svårast

  ♥♥♥ = Svårast
Tid > 6 timmar
Kondition

Ansträngande:
> 800 höjdmeter.

Teknik

Svår terräng kan förekomma:
Smal och brant stig, stenblock, lösa stenar, grus, snö, m.m.

Vandring på egen hand

Flerdagars-vandringar
Normalt bor du i hotell eller i Gasthof. Vid vissa vandringar bor du en eller flera nätter i Hüttor eller fäbodar. Du går från plats till plats, bär bara din dagliga packning och bor i dubbelrum. Det blir bekvämt eftersom bagagetransport ingår och ditt bagage skickas till den plats du är på väg till.

Våra vandringar på egen hand brukar ligga mellan lätt till medelsvår. Några är enkla och ligger på ♥♥ och maximalt på ♥♥. Ibland kan någon dag innebära en längre vandring.

Läs på hemsidan om den aktuella resan för beskrivning av turens karaktär och svårighetsgrad.

Alpin vandring på egen hand

Flerdagars-vandringar
Du bor oftast både i hotell, Gasthof och i Hüttor och fäbodar. Du går från plats till plats, bär din dagliga packning och bor i dubbelrum. I hüttor och fäbodar bor du ibland i sovsal. Bagagetransport ingår vanligen men ibland inte eftersom Hüttor sällan nås med bil.

Våra alpina vandringar på egen hand varierar mycket i svårighetsgrad. Vanligen ligger de mellan medel till svår och anspråksfull. Några etapper kan vara svåra och når ibland ♥♥♥ för både tid, kondition och teknik.

Läs på hemsidan om den aktuella resan för beskrivning av turens karaktär och svårighetsgrad.

Guidad vandring

Endagars-vandringar
Vi bor hela veckan på hotell och går dagsturer i de omgivande bergen.

Våra guidade vandringar passar alla. Ingen behöver vara specialtränad men du bör ha normal kondition. Vandringarna anpassas efter deltagargruppen. Om möjligt försöker vi erbjuda två varianter varje dag. En vandring som är enklare och en som är något mer krävande. Ofta kombineras de så att vi vandrar tillsammans en del av vägen.

Svårighetsgraden är maximalt ♥♥ för kondition och teknik. Någon gång går vi längre vandringar som då gällande tid blir ♥♥♥.

Guidad alpin vandring

Flerdagars alpina vandringar
Vi går från Hütte till Hütte, bär packning och bor i sovsal / flerbäddsrum. 

Våra guidade alpina vandringar kräver mer än våra andra vandringar och har betydligt högre svårighetsgrad. Det innebär längre distanser med anspråksfullare terräng som också kräver bättre kondition av deltagarna. Man måste vara svindelfri och säker på foten på brantare och svårare underlag.

Räkna med att vi når svårighetsnivå på ♥♥♥ för kondition och teknik. Även för tidsåtgång gäller ♥♥ och ♥♥♥. Antalet höjdmeter är ofta mycket mer än för en vandring. Över 1.000 m är inte ovanligt.

Kommentarer