Austria-Travel_HU 600x200

Stenbock i de österrikiska Alperna

En präktig stenbock på Sarotlaspitze. © Goppa En präktig stenbock på Sarotlaspitze. © Goppa

Stenbock eller alpstenbock (Capra ibex) är en art inom getterna som förekommer i Alperna. Arten var i början av 1800-talet nästan utrotad men har efter intensiva skyddsåtgärder återhämtat sig. Enligt tyska Wikipedia fanns det år 2011 exakt (!) 4.435 stenbockar i de österrikiska Alperna. Den är inte så vanligt förekommande som gemsen och är ännu skyggare.

Lever på höjder upp till 3.500 meter
Djuret finns i Alperna i regionerna mellan skogs- och isgränsen. På så sätt når den höjder upp till 3.500 meter över havet. Under vinterhalvåret vistas den vanligen i lägre regioner och även under sommaren uppsöker den bergsängar i lägre zoner för att leta efter föda. Bara för att vila klättrar stenbocken till höga höjder.

Lever i hjordar
Honor och deras ungdjur lever i hjordar som består av tio till tjugo individer. Dessutom finns mindre grupper av unga inte fullt utvecklade hannar och ensamlevande hannar. Under parningstiden (december/januari) letar hannarna efter en grupp med honor och försöker att få kontroll över hjorden. Mellan konkurrerande hannar uppstår vanligen strider. En hanne måste vara minst 6 år gammal för att ha chansen att vinna dessa strider. Framgångsrika hannar stannar hos hjorden de övriga vintermånaderna och lämnar den under våren.

Läkande egenskaper
Stenbocken spelade tidigare en betydande roll i folktron hos Alpernas befolkning och det ansågs att djurets kroppsdelar och blod samt till och med avföringen hade läkande egenskaper som hjälper mot olika slags sjukdomar. Därför jagades arten tills den nästan var utdöd.

Nästan utdöd men lever igen
Vid början av 1800-talet var stenbocken försvunnen i hela bergsregionen med undantag av 100 individer i italienska Gran Paradiso. Forstmästaren Josef Zumstein och naturvårdaren Albert Girtanner övertygade de lokala myndigheterna 1816 att inrätta skyddsåtgärder för dessa djur. 1854 bestämde kungen Viktor Emanuel II att dessa djur stod under hans personliga skydd. På grund av dessa insatser och lyckad återinföring i andra regioner finns arten idag med större bestånd i sitt ursprungliga levnadsområde. Alla 40.000 stenbockar som lever idag i Alperna är avkomlingar till dessa 100 djur.

Återkomsten till Österrike
År 1924 lyckades den första återinföringen av stenbockar till Österrike. Ytterligare återinföringar möter vanligen brett understöd bland befolkningen och hos de lokala myndigheterna då de bidrar till ökad turistattraktion för orten och regionen.

Källa:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stenbock
http://de.wikipedia.org/wiki/Alpensteinbock

Film med stenbock

Alpstenbockar på hög höjd med sina imponerande horn.

Kommentarer