Austria-Travel_HU 600x200

Alpbocken - På sex ben i Alpernas berg

Alpbock på sex ben Alpbock på sex ben

Alpbocken (Rosalia alpina) har inte fyra ben utan sex, eftersom den är en insekt. Den är en mycket vacker och iögonfallande skalbagge som tillhör familjen långhorningar. Genom att den är utrotningshotad har den blivit mer känd och pryder till och med flera länders frimärken (se bild).

Namngiven av Linné
Alpbocken fick sitt namn av självaste Linné. Detta skedde 1758 i det berömda verket Systema naturae. Linnés återger uppgifter att skalbaggen lever i Schweiz och därför gav han den namnet "alpina", det vill säga "levande i Alperna". Det förklarar också namnet Alpbock. Den lever dock inte bara i Alperna utan återfinns emellanåt på lägre höjder.

Vacker bock
Alpbocken har mycket distinkta täckvingar med svarta fläckar och tvärband på blågrå bakgrund. Den har en långsmal kropp och ganska platt kropp med en längd på 30 till 40 millimeter. Både dess antenner och ben är långa och kraftiga.

Utdöd i Sverige och hotad på andra platser
Alpbocken finns i delar av mellersta Europas bergstrakter och i länderna runt Medelhavet. I Sverige har den hittats i Skåne, Blekinge, Småland, Halland och Västergötland, men det senaste fyndet av arten i Sverige gjordes år 1926 och den klassas numera av Artdatabanken som försvunnen från landet. Alpbocken hittas i isolerade populationer upp till över 1.600 meter över havet. Nordgränsen går genom Frankrike, södra Tyskland, Österrike, Tjeckien och Polen. Den har återfunnits söderut så långt som till Nordafrika. Överallt minskar dock beståndet av Alpbockar.

Lever i katastrofdrabbad skog
Alpbocken lever huvudsakligen på bok, men även på andra ädellövträd som alm, ask, avenbok, ek och lind. Utvecklingen från ägg till imago är två till tre år och ibland längre. Larven lever helst av veden i grova och solbelysta högstubbar eller fallna stammar av bok. Ofta är detta i exponerade solbelysta söderlägen, där träden drabbas av blixtnedslag, stenras eller laviner. I början av sommaren förpuppar sig de larver som är redo att förvandlas till fullbildade skalbaggar. Dessa kommer fram i slutet av juni och kan sedan ses till början av augusti.

Källor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alpbock
http://de.wikipedia.org/wiki/Alpenbock

Alpbocken är en sällsynt och vacker insekt i de österrikiska Alperna.
Alpbocken som motiv på ett tyskt frimärke.

Kommentarer